nowe konto przypomnij mi hasło
Wpisz słowa klucze
lub Wybierz wyzwanie biznesowe
Jak skutecznie współpracować z dostawcami zewnętrznymi?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Autor: Jakub  Data: 2010-07-14 17:17:29  Typ wpisu: Dobra praktyka rynkowa  Adresaci: Poziom menedżerski  


Wyzwania:

Eksperci z Harvarda przeanalizowali  relacje, jakie mają Toyota i Honda ze swoimi kooperantami – są zdumiewająco podobne i mogą uchodzić za wzór współpracy z dostawcami.Oto 6 zasad skutecznego partnerstwa z kooperantami (ich szerszy opis można znaleźć w HBR Polska, styczeń 2006):


 

ZASADA I: Poznaj swoich kooperantów

 • Poznaj firmy kooperantów
 • Odwiedzaj ich zakłady
 • Szanuj umiejętności kooperantów
 • Dbaj o pomyślny rozwój swojej firmy i firm partnerów

 

 

Dobra praktyka:

 • Oddeleguj członków kadry menedżerskiej na kilka tygodni do zakładów partnera, by tam dokładnie poznali sposoby działania dostawców

 

 

 

ZASADA II: Spraw, by rywalizacja pomiędzy kooperantami stała się szansą

·         Kupuj każdy komponent od dwóch lub trzech dostawców

·         Zagwarantuj kompatybilność procesów produkcji i systemów

·         Twórz z obecnymi kooperantami joint venture, aby zapewnić sobie kontrolę oraz warunki do przekazywania wiedzy

 

 

Dobra praktyka:

 • Wprowadzaj konkurencję między dostawcami już na etapie tworzenia produktu
 • Nie przesadzaj z dywersyfikacją (2-3 firmy)
 • Od początku uczciwie zastrzegaj sobie, że jeśli parametry produktu ulegną pogorszeniu, następne zamówienie otrzyma konkurent dostawcy. Gdy pierwszy dostawca po jakimś czasie poprawi jakość, jego oferta może być uwzględniona w następnym programie - pokaż gotowość, aby pomóc odzyskać utracony udział w zysku
 • Podsycaj konkurencję między kandydatami na kooperantów, zwłaszcza tam, gdzie jeszcze jej nie ma – ale jednocześnie wspieraj swoich aktualnych dostawców.

 

 

 

ZASADA III: Nadzoruj swoich kooperantów

 • Wysyłaj karty miesięcznych raportów do głównych kooperantów
 • Niezwłocznie przekazuj informację zwrotną
 • Wymagaj osobistego zaangażowania menedżerów wyższego szczebla w rozwiązywanie problemów

 

 

Dobra praktyka:

 • Wysyłaj karty raportów co miesiąc. Typowy raport składa się z 6 tematycznych części: jakość, dostawa, wielkość dostarczonej partii, zestawienie wyników, przypadki naruszenia norm i komentarze
 • Ucz kooperantów poważnie podchodzić do każdego problemu i takich metod, by dotrzeć do ich pierwotnych przyczyn. Dostawcy „z problemami” powinni móc liczyć na pomoc specjalistów z Twojego koncernu.

 

 

ZASADA IV: Rozwijaj kompatybilne zdolności techniczne kooperantów:

 • Rozwijaj w firmach kooperantów umiejętność rozwiązywania problemów
 • Opracuj jednolitą terminologię
 • Wspieraj rozwój podstawowych zdolności innowacyjnych kooperantów

 

 

Dobra praktyka:

 • Organizuj staże dla kluczowych dla współpracy pracowników dostawcy

 

 

ZASADA V: Przekazuj informacje kooperantom – dużo, ale selektywnie:

 • Wyznacz terminy, miejsca i programy zebrań
 • Wprowadź sztywną procedur przekazywania informacji
 • Żądaj gromadzenia dokładnych danych
 • Porządkuj informacje, którymi się dzielisz

 

 

Dobra praktyka:

 • O swoich planach strategicznych informuj na 3 m-ce przed zamknięciem roku budżetowego – tylko w bardzo ścisłym kierowniczym gronie, kiedy to większość dostawców opracowuje plany inwestycyjne i podejmuje decyzje w sprawie przyszłej strategii.

 

 

 

ZASADA VI: Przeprowadzaj wspólne działania na rzecz usprawniania procesów:

 • Wymieniaj się najlepszymi praktykami z firmami kooperantów
 • Zainicjuj programy ciągłych usprawnień i nieustającej poprawy - każdego dnia… w zakładach kooperantów
 • Zorganizuj grupy dyskusyjne kooperantów

 

 

Dobra praktyka:

 • Oddelegowuj do firm kooperantów swoich ludzi, którzy będą nadzorować i inicjować programy poprawy jakości i innowacyjności
 • Przeznaczaj na ogół 1 dzień w tygodniu na doskonalenie firm kooperantów
 • Poprzez osobiste kontakty i zwykłe ludzkie więzi dbaj o otwarcie kanałów dwustronnej komunikacji i budowanie więzi partnerskich
 • Załóż  stowarzyszenie kooperantów Twojej Firmy – w trakcie imprez i warsztatów organizowanych przez to stowarzyszenie kooperanci i odbiorcy mogą jeszcze zacieśnić nieformalne stosunki i wzmocnić przepływ wiedzy oraz pomysłów.
Skomentuj: