nowe konto przypomnij mi hasło
Wpisz słowa klucze
lub Wybierz wyzwanie biznesowe
Web 2.0: Jakie są korzyści ze stosowania rozwiązań wiedzowo-społecznościowych?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Autor: Szymon  Data: 2010-08-04 15:17:27  Typ wpisu: Artykuł  Adresaci: Poziom menedżerski  


Wyzwania:

W poprzednim artykule (TUTAJ) opisaliśmy nowoczesne rozwiązania oparte na Web 2.0 – umożliwiające integrację i zaangażowanie firmowej społeczności w realizację priorytetów biznesowych. Mowa tu o rozwiązaniach multimedialnych, które pozwalają na łatwe „zassanie” dobrych praktyk od top performerów, a także pozwalają na błyskawiczne reagowanie całej firmy na szanse i wyzwania rynkowe. 

Korzyści dla Biznesu

 

Jakie są kluczowe korzyści dla innych grup w organizacji? Oto, co zazwyczaj mówią pracownicy pełniący różne funkcje w organizacji, jeżeli mają możliwość korzystać z dobrej, inspirującej platformy:

 

Top-performer: Mam szansę pokazać swoje kompetencje i zaangażowanie na forum całej firmy; buduję i wzmacniam swoją pozycję, a przy okazji uzyskuję możliwość dodatkowej gratyfikacji za swoją szczególną wiedzę i pomysły.

Pracownik z przeciętnymi wynikami: Gdy czuję, że uzyskałem „wyśrubowane” cele lub po prostu odczuwam trudności z ich realizacją, wiem gdzie szukać konkretnych podpowiedzi i pomysłów. Mam szansę dorównać do najlepszych. Mam wygodną płaszczyznę do bezpośredniego dzielenia się pomysłami i obserwacjami – bez żadnych filtrów i „spowalniaczy”. Wzmacniam swoją pozycję w firmie.

Zarząd, dyrektorzy wyższego szczebla itd.: Mogę ukierunkować energię pracowników na właściwe wyzwania biznesowe; słabsze zespoły dostają szansę na „równanie do najlepszych”, dzięki czemu niweluję koszt utraconych korzyści (wnikający z różnicy pomiędzy top-performerami a resztą zespołu).

Menedżer zespołuMam gotowy „bank” podpowiedzi i inspiracji dla swoich ludzi: cenny, biznesowy „wsad” do coachingu, do wdrażania nowych pracowników i na spotkania zespołowe.

Pracownik działu wsparcia: Posiadam mechanizm do szybkiego przechwytywania informacji i inspiracji z terenu; uzyskuję skuteczniejszą i bardziej spójną realizację zadań i celów (dzięki przepływowi opinii wdrożeniowych).

 

Korzyści z punktu widzenia kultury organizacyjnej

 

Jakie są korzyści z takich rozwiązań z punktu widzenia budowania zdrowej kultury organizacyjnej? Oto lista najważniejszych ośmiu korzyści:

 • Wzmocnienie takich wartości, jak orientacja na rezultat i orientacja na klienta, przedsiębiorczość i innowacyjność. Niektórzy pracownicy mają poczucie, że dekalogi wartości są często zbiorem sloganów, „agitką” wywieszoną w Intranecie i na plakatach. Oto idealny sposób na przełożenie tych wartości na codzienną pracę. Tego typu systemy mocno wpływają na postawy i kulturę, powodują zdrową, biznesową „niecierpliwość” i chęć działania.
 • Wykształcenie umiejętności rozumienia rynku i praktycznego stosowania mechanizmów biznesowych. Zazwyczaj pracownikom bez trudu można przekazać twardą wiedzę (produktową, systemową itp.) lub miękkie umiejętności. Stosunkowo najtrudniej wykształcić w nich tzw. business acumen, a temu właśnie służą dobre platformy oparte na Web 2.0.
 • Poprawa wskaźników zaangażowania oraz redukcja syndromu wypalenia. Często źródłem wypalenia jest presja wyznaczonych celów, brak pomysłów na to, jak te cele osiągać, poczucie bezradności oraz znużenie bieżącą rutynowa pracą. Dostęp do bieżących dobrych praktyk pomaga skuteczniej zrealizować targety. Znika poczucie osamotnienia, typowe dla sytuacji, gdy mamy wrażenie, że pozostajemy sam na sam z celami niemożliwymi do osiągnięcia.
 • Wiedza o Top Talentach i rzeczywistych autorytetach wewnątrz firmy. Systemy oparte na Web 2.0 umożliwiają administratorom śledzenie rankingów użytkowników. Widać, który z pracowników wnosi najwięcej cennej wiedzy, kto jest najchętniej słuchany przez pozostałych, czyje dobre praktyki mają najwięcej wdrożeń itp.
 • Zabezpieczenie wiedzy i dobrych praktyk przed odejściem z firmy. W większości firm brakuje przyjaznych, energetycznych repozytoriów dobrych praktyk. Zdarza się, że gdy najskuteczniejsi pracownicy odchodzą, razem z nimi odchodzi szczegółowa wiedza na temat sensownych rozwiązań i sposobów działania. Solidne rozwiązania społecznościowo-wiedzowe znacznie ograniczają ten problem.
 • Wsparcie w induction programs dla nowo wdrażanych pracowników. Dyskusje, komentarze i dobre praktyki zgromadzone w tego rodzaju systemach pozwalają na szybkie zorientowanie się, jakie działania najskuteczniej przybliżają pracownika do osiągnięcia celów, i znacznie ograniczają czas pomiędzy rekrutacją a osiągnięciem pełnej wydajności.
 • Bieżący obraz życia organizacji. Wszyscy specjaliści HR oraz HR Biznes Partnerzy uzyskują stałą, aktualną fotografię zagadnień, które są istotne z punktu widzenia jednostek biznesowych.
 • Wsparcie dla menedżerów. Multimedialne platformy społecznościowe są idealnym narzędziem dla menedżera w różnych momentach pracy z zespołem. Gdy menedżer chce podpowiedzieć dobre praktyki nowo wdrażanemu pracownikowi lub chce wypełnić cenną treścią sesję coachingową bądź spotkanie zespołu, platforma inspiruje, prowokuje i podpowiada. Tego typu rozwiązania są też znakomitym preworkiem i post-workiem do sesji szkoleniowych.

 

 

Warunki konieczne

 

Jakie warunki powinno spełniać rozwiązanie, wspierające firmową społeczność 2.0, które umożliwia osiągnięcie powyższych korzyści? Oto lista wybranych warunków krytycznych:

 

 • Forma multimedialna, atrakcyjna dla użytkowników (jak najmniej tekstu, jak najwięcej obrazu i filmów);
 • Nacisk na wiedzę rynkową i zdrową czujność biznesową; orientacja na budowanie przewag konkurencyjnych, wyjście poza świat „miękkich” technik interpersonalnych oraz twardej wiedzy produktowo-systemowej;
 • Każdy wpis powinien być podporządkowany określonym wyzwaniom biznesowym i opisany za pomocą „metek” (tzw. tagów), co umożliwia błyskawiczne i trafne znalezienie adekwatnych wpisów pod kątem celów i wyzwań;
 • Pełne podporządkowanie zawartości systemu względem strategii firmy; na przykład, możliwość oznaczania określonych praktyk przez top management jako rekomendowanych dla całego zespołu;
 • Stałe porcje zewnętrznej wiedzy praktycznej, sprawdzonej „w boju” w innych firmach i w innych branżach, odejście od teoretycznej „literatury biznesowej”.

 

W ostatnim, trzecim artykule dotyczącym wdrażania rozwiązań opartych na Web 2.0 (TUTAJ), omówimy sześć najważniejszych pułapek oraz sposoby zabezpieczenia się przed nimi.

Skomentuj: