nowe konto przypomnij mi hasło
Wersja dla firm

Jeżeli ZARZĄD w Państwa firmie dąży do tego, aby:

  • Zespoły i pracownicy "przeciętni" równali do najlepszych,
  • Każdy pracownik wykazywał probiznesowe zaangażowanie i inicjatywę oraz utożsamiał się ze strategią firmy,
  • Przepływ dobrych praktyk i wiedzy biznesowej pomiędzy pracownikami nie był fikcją, lecz codziennym dobrym nawykiem i elementem kultury organizacyjnej;


Jeżeli dla Państwa – jako działu HR – ważne jest również, żeby:

  • umożliwić wszystkim pracownikom organizacji skorzystanie z wiedzy i zapału Best Performers oraz High Potentials,
  • wykształcić istotne kompetencje, takie jak orientacja strategiczna oraz zaangażowanie, które trudno jest uruchomić za pomocą szkoleń,
  • wyłowić talenty biznesowei powiązać zarządzanie talentami z realizacją celów biznesowych,
  • w realny sposób poprawić komunikację między poziomami zarządzania, pomiędzy działami oraz zespołami,
  • poprawić wskaźniki satysfakcji pracowników, zwłaszcza w zakresie spotkań oraz coachingu;
Proponujemy Państwu pakiet spójnych działań, pobudzających zaangażowanie pracowników i pomagających sprostać wyzwaniom biznesowym
Dynamiczne warsztaty dla top performerów / ambasadorów

Dzięki nim w każdym zespole pojawi się osoba, która chce i potrafi wyłowić, opisać i przekazać dalej dobre praktyki biznesowe, wykorzystywane w swoim zespole. Uzyskuje status eksperta wewnętrznego; może prowadzić skuteczny peer coaching w oparciu o rozwiązania i wiedzę biznesową stosowaną przez najlepszych.


Opisanie dobrych praktyk stosowanych w Państwa firmie


„Tournée po firmie”, realizowane przez czujnych konsultantów zewnętrznych. Inspirujące, warsztatowe spotkania z „właścicielami” najlepszych rozwiązań, stosowanych w organizacji. Efektem jest zebranie, czytelne opisanie i opublikowanie najskuteczniejszych, najbardziej gorących praktyk biznesowych.


Przyjazna platforma do wzajemnego inspirowania się


Wygodny, multimedialny system na zewnętrznym lub wewnętrznym serwerze, w którym Best Performers wpisują najlepsze rozwiązania, pozostali z nich korzystają i je komentują. System zawiera dodatkowo mnóstwo cennych inspiracji z zewnątrz. Ruch w systemie jest nieustannie „podgrzewany” poprzez konkursy, moderowanie, dyskusje, komentarze wdrożeniowe.